گاهی اوقات میخوام کوله بارِ احساساتمو بردارم و روی دوشم بزارم و تا اونجایی که جون دارم بدواَم!

اونقدر بدواَم که پاهام سست شه

به نفس نفس بیفتم.....!


#فرار کنم و برومممم 👣

* :))))

قلب ام ...

موندم هم میخوام برسم هم گریه کنم ..


پ.ن: میگه رویا بباف !  اما چه رویایی ... 

اصلا میخوام رویا ببافم ،،، از همه رنگی ، از همه نوع 💛💜