#گوگولی موگولی 💓

                   


پ.ن: خدایا این دلخوشی رو همیشه برام نگه دار 💜

طاقت نیاوردم این پست رو نذارم در واقع این عکسِ😀  

یه قانون هست میگه وقتی حالت خیلی خراب بشه بدنت به صورت خودکار جوری هورمون ها رو تنظیم میکنه تا روحیه ات عوض بشه و تعادل هورمون  ها تو بدنت رعایت بشه و حالت تنظیم  میتونم مثال هم بزنم :))) نکته پزشکی 💛

پ.ن2: فکر کردین چه پستی میتونه باشه ولی این بود 😅