اگه به صورت مخفیانه به کسی کمک میکردین و عین ادمای خوش خیال فکر میکردین ،،

که نمی فهمیده و حالا فهمیدم از قبل میدونسته چه باید کرد ؟ 

من اصلا دوست ندارم و نداشتم  بدونِ من بودم 😞 

آیا به روی خودم بیارم ؟ و یا خودمو بزنم کوچه علی چپ ( چه جمله ای شد 😃)

وای حس سوپر من بودن داشتم الان حالت سقوط دارم آخه خجالت میکشم :/

چرا میدونست نگفت ؟

باورم نمیشه از اول میدونسته نههههه خدایااا چرا اخههه :/

الان خجالت میکشم باهاش حرف بزنم :(

راه حلی ندارین؟؟؟؟

#خواهش اگه میدونید بگین من چه بکنم :/  در واقع من به صورت ناشناس کمک میکردم جوری اسم رونفهمه ولی فهمیده... البته ازم تشکر کرده ولی من نمیدونم چرا اصلا حس خوبی ندارم ! البته نصف واسه کمکِ ، نصفش به خاطر وبم ..