مانند پـاییز می مانی!

آدم نمی داند چه بپـوشد

وقتِ دیدنت...  🍂🍁


#کامران_رسول_زاده

@

امروز 26 سپتامبر روز عشق و محبت ، روز دوست داشتن :))

زندگیتون پر از عشق و محبت 💓