تا حالا شده حوصله ات سر بره ندونی چی کار کنی؟

الان دقیقا من این شکلیم :/

#اهنگ گوش میدم تغییری نمیکنه ، درس می خونم تغییری نمیکنه ، میخوابم تغییری نمیکنه ، نت میام تغییری نمیکنه 

@باید چی کار کنم ؟؟ @

دلم میخواد برم کتابخونه ولی نمی تونم :(

*من*