نمیدونم واقعا بعضی حرفا چه جوری گفته میشه ..

من تعداد دنبال کننده برام مهم نیست ولی دنبال کننده مهمه :)  خیلی فرق داره این دو تا  !

اگر برام مهم بود الان باید 500 ، 600 تا دنبال کننده می داشتم بعد از این مدت ،

جالبه برام تو چندین ساله که  وب نویس بودم هیچ کسی بهم نگفت افسرده نگفت تو اینجوری هستی  ، قرار نیست من همیشه حالم اوکی باشه که  ،،،  بعدم تشخیص افسردگی مگه بین راحتی ها هست ؟

اینجا وبمِ !

اگه راست میگین راهنمایی کنید نه حرفای الکی بزنید:/ 

من هیچ وقت تو وب کسی بهش نگفتم تو اینجوری هستی ، افسرده ای ، غمگینی ، بیماری ، هیچ وقت به رخ کسی برتری یا موفقیت ام رو نیاوردم ، گریه کردم ولی هیچی نگفتم ،،

واقعا هدف از این حرفا چیه ؟؟؟ 

اگه ناراحتین قطع دنبال بزنید راحت .... دوست ندارم پست بذارم بعد با بعضی حرفا گریه کنم ! دلیل بعضی رفتنام هم بعضی حرفای که ناراحتم میکنه ، قرار نیست ما برای دیگران تصمیم بگیریم که چه هدفی داشته باشه !

#افسرده هم خودتی