زندگی ، خوشبختی ، آرزو ، رویا ، دوست داشتن ، عشق ، محبت ، سلامتی ، موفقیت ، 

+ دلتون برای کی تنگ شده ؟


#سر کار که بودم کارشون رو انجام دادم دارو داشتن خانومه میگه عروس بشی الهی  

دلم برای اون پسره سوخت ،هشت بار اومده عمل کنه :( آخه چشمش افتادگی پلک پایین داشت  اینقدر ناراحت شدم میخواستم گریه کنم 😶  

خیلی حساسما ...

 ++دارم با پسرکوچولو حرف میزنم میگم کوچولو ، الان میریم پیش مامانی ، یه جور دکتره نگام میکنه 😒 

+++فقط روزی که خوشگل کرده بودم 😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳 

آخه بگو تو که خجالت میکشی چرا آرایش میکنی ؟  آرایش ملایم تازه خط چشم رو هنوز امتحان نکردم 😅