اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود...🌈


#چارلی_چاپلین

*وای یه پسر کوچولو فسقلی دیدم اینقدر بامزه بود 😍😍  نگام میکرد لبخند میزد یواشکی،، که آخرم لپشو کشیدم 😍😻💜 بهش میگم شکلات میخوای؟ میگه: میخوام 😎  با لبخند که دوندنای فسفلیش معلوم میشه 💛یعنی اون لحظه میخواستم ذوق مرگ بشم 😅 یه پنج الی چهار و نیم سال داشت :))

فکر کنم طلسم شدم 😂 شک ندارم 🍭