تازه فهمیدم یه مادر چه سختی هایی میکشه ...

هوای خواهر ، مادرا تون رو داشته باشین :)

و خانم الانتون 😀 یا خانوم آینده تون رو داشته باشین 😍

یه نی نی فسقلی تنها یکی از سختی هاش هست 

یه اتفاقا ، یه بحث های الکی میبینم که نمیدونم بخندم یا گریه کنم ؟ 

وای یه چیزایی میبینم میگم یعنی اینا حقیقی هست ؟؟؟ 

دست خانومت بین در باشه بزنی دستش رو نابود کنی چون یکی دیگه رو میخواستی ؟ البته به قول دکترِ نمیشه قضاوت کنیم ولی خب خیلی نامردیه اینجوری برخورد کنی :/

# تو رو خدا حواستون باشه سرکار میرین ، تا خدایی نکرده بر اثر حواست پرتی ، خستگی ، اعضای بدنی قطع نشه :(

پ.ن: نمیدونم کی میرسه من لاک بزنم ؟ 💜