#این خوابِ، این وسط چی میگههه 🙄

وقتی هنوز دو فصل نا مفهوم و یه 20 صفحه مونده و من اینجوری:|

خیلی بی خیال شدم نه 😂