یه جوری بغض تو گلوم بود که وقتی سوال میکرد هر لحظه ممکن بود گریه کنم ..

فقط لحظه ای که دقت کردین میخواد بغض تون بشکنه تکه تکه حرف زدنتون میشه ،،،

یه لحظه فقط حس کردم میخوام گریه کنم و دیگه خودمو کنترل کردم :/

فکر کنم متوجه شد که خیلی ناراحتم :(

کاش زودتری درسم تموم میشد..


#هیچی ،،، فقط مواظب حرفامون باشیم ...