تو با حال پروانه ای من چه خواهی کرد ...!

^___^

رو هر کی جز من ببند چشاتُ..

هیشی تو قلبم نمیگیره جاتُ💜
#حواست باشه وگرنه چشمت ممکن از کاسه در بیارم( مهربون کی بودم 💛)،،، اگر رو  هر کی جز من چشماتُ رو نبندی😍
*آینده ..