این چه حسی هست که میگه انجام بده بعد یه حس دیگه وارد میشه میگه نه بیخیال شو 🐤

دلم میخواد یه روز با آرامش کامل برم خوش بگذرونم :) 

بعد میگم پس کار هایی که باید انجام بدی چی؟؟ 

#دیونه ام کردن 

عه من اگه سر نمی زنم یعنی نظر نمیذارم چون واقعا وقت ندارم( اگرم نظرات رو بستم به خاطر اینکه مجبور نشین نظر بذارین ) یه ارزویی کردم گفتم خدایی یه کاری کن که من اونقدر کار بریزه رو سرم که وقت خواب و فکر کردن نداشته باشم ، برآورده شده حالا اگه یه ارزوی دیگه کرده بودم خب عملی نمی شد :/