وقتی به یکی میگی دوستت دارم معنیش این نیست که اون آدم مال توئه؛

وقتی به یکی میگی دوستت دارم داری به زبون ساده بهش میگی من مال توام😍

#مانلی_آوین راستی تا حالا وب به این خوبی دیده بودین 😈؟ 


@عیدم مبارکککک💛 یعنی عید هم مبارک  😎