تولدت مبارککککککک شیوا عزیزممم 💜

خوشگلم 🌼

دنبال متن گشتم اما به نظرم بهترین متن اینکه بهت بگم 

مرسی که بودی و هستی و تو ناراحتی هام  ، همون موقع بهم پیام میدادی :) و باعث میشدی دیگه گریه نکنم حتی ناخودآگاه :))

تو بهترین دوستمی💙

دوست دارم 🌻🌈

آبجی کوچولو 💛

برات از ته قلبم آرزو میکنم به هر چیزی که میخوای برسی 🍁

و ...

همیشه شاد باشییییی😀