اگه وقتی میخنده خوشگل تر میشه؛😍

اگه لباسش خیلی بهش میاد..😎

اگه خطش محشره..🍁

اگه صداش بی نظیره.!🙆

اگه خوب شرایطِ بحرانی رو کنترل میکنه!

اگه بهتون آرامش میده:)

اگه میتونه غافلگیرتون کنه😻

اگه صدای نفساش آرومتون میکنه،❤

اگه دوست دارین سربه سرش بذارید که بهتون بگه دیوونه!😒

اگه بهش میگید رفتم که نرو گفتنش رو بشنوید!🙃

اگه مهربونه،💙

اگه خوبه،💛

اگه دست هاشو دوست دارید...💜

بهش بگید .. خب؟

بهش بگید ..دیر میشه ...

#وفا_دوران


پست از قبل !

همین جوری ...