حال و هوای یه مریض رو تازه میفهمم ...

:(

#به خاطر همین میگن با مریضا ، با مهربانی رفتار کنید ..!

@یه عدد مریض خسته و رو به موت :/ اگه زنده نموندم حلال کنید :)

نظرات باز گذاشتم حلالیت بطلبم 😀

+گاهی خودم باورم نمیشه ، که حالم بده ، به نظرم زندگی رو باید زندگی کرد :)