چرا باید موقعی که دارم خوب نگاه به عمل میکنم دکتره بهم بگه شما دانشجوی پزشکی هستین؟:|

که تا آخرش حالم خراب باشه ...؟ 

اسم پزشکی رو چرا میاری..

آخر روز جالبه گفتم خدا کنه سوار یه اتوبوس بشم که  یه جای دور بره و فقط دور باشه..!

 دقیقا همون اتوبوس که سوار شدم  مسیرش با مسیر من 40 کیلومتر  و فکر کنم بیشتر فاصله داشت که آخرش مجبور شدم بگم آقا منو پیاده کن :/

مریض به همکارمون میگه این بچه کیه ؟  همکارمون میگه این دانشجو هست خانم میگه عهه من فکر کردم بچه یکی از پرسنل هست اومده داخل اتاق😲 یعنی تا این حد ؟:|

و جالب تر از اینکه هر اقا یا خانومی بپرسه متولد چندی سریع میگم ، فکر کنم دیگه حوصله اینکه بگم چرا و از این قضایا ندارم ..

دلیل ام اینکه خب حالا من بگم سنم اینه مثلا میخواد چی کار کنه :| مهم نیست ..

#یه چند روز مرخصی ام :)

پ.ن: برام عجیب تر این بود که وقتی دانشجو پزشکی که حلقه دستش بود رو دیدم به خودم گفتم احتمالا اگه منم همون رشته قبول میشدم الان ازدواج کرده بودم  شادتر بودم نه مثل الان،،حداقل ذهنم آروم تر بود و فکر میکردم به موارد