اگر احساس کنید همکارتون ، میخواد از شما برای برادرش خواستگاری کنه چی کار و چه احساس پیدا میکنید ؟

و چند مدت زیر نظرت داره و دیگه کلا اخلاقت رو میدونه !

من که نظرم کلا در موردش عوض میشه و دیگه دوست ندارم باهاش صمیمی بشم :| 

اما داشتم به این فکر میکردم اگه خودم میخواستم مثلا و به فرض برای برادرم ، از خواهر دوستم خواستگاری کنم اشتباهه و ممکن دوستم ناراحت بشه ؟

#یه مدتیه ذهنمو درگیر کرده و میترسم واقعا حقیقت داشته باشه !

اگه میشه راهنمایم کنید من دوست ندارم دوستیمون بهم بخوره..