گوگل بهم هشدار داده که اگه اومدی بیان ، دیگه هیچی :|

ای پی ام دچار مشکل شده و الان من تحت شرایطی خاص اومدم :/

نمیدونم چی شده :(

همش میگه بیان برات امن نیست 😶 اینم هزار تا دکمه زدم و راه رفتم که تونستم بیام ..

تا درست شدنش نیستم :)

#منم رفتم جزو همون شیطونا 😂