#

نمیدونم خوبه یا نه اما بد نیست با هر لایکی که میکنیم ،یه صلوات هم بفرستیم و نذر کنیم برای همه مریض ها و گرفتار ها :)

شاید گره از کار ما هم باز شد ..

یا حسین ...!