- گاهی فکر میکنم واسه چی آفریده شدم ؟

#آرام :(

 

خدایا تو عادلی ، میدونی حق با کی هست ..

من دوست دارم بهش برسم :((

پ.ن: بد نیست گاهی فکر کنیم بهش !