تفسیر آزمایش

این یه نمای کلی از انواع  رایج ترین ها  ازمایش  مثل آزمایش CBC ( یا همون آزمایش شمارش  سلول های خونی  چه گلبول قرمز چه سفید و چه پلاکت و غیره ) و آزمایش تیرویید TSH

 پرُ کاری یا کم کاری تیرویبد  و آزمایش چربی و قند خون و آزمایش های دیگه که هر کدوم توضیح خاص خودشو داره.

البته داخل برگه آزمایش به انگلیسی تفکیک کرد ,,,خانم female ,,, آقا male,,, نوجوانadult و کودک و بچه های که کمتر از یه سال دارن !

حتی اگه هیچی بلد نباشین می تونید راحت فقط با خوندن اعداد که ببینید داخل رِنج خودش هست یعنی در محدود نرمال ، مشخص کنید .

پس نیازی به حفظ اعداد نیست فقط بدونید RDW و بقیه حروف اختصاری انگلیسی چیه !

گروه های خونی